Akdeniz Hijyen - Hijyene Dair Herşey

  • %100 Garantili
    En Hızlı Haşere Kontrolü
    %100 Garantili Pest Kontrol
    Size hizmet için gelişiyoruz, geliştiriyoruz!

Sinekkapan (Etobur Bitki)

Sinekkapanı (Dionaea muscipula-Venus Flytrap), yaprakları üzerinde kapan barındıran etobur bir koloni bitkisidir. Ortalama 20-30 yıl gibi bir ömrü olan bu çok yıllık bitkinin anava..

Arıların Önemi Ve Faydaları

Yeryüzünde yaratılmış her canlı ve cansız nesnenin, ekolojik dengede ve doğada üstlendiği görev(ler)i ve rolü vardır.Çeşit çeşit yaratılmış arılarında doğa ile iç içe yaşantıları v..

Ülkemizdeki Arı Türleri

Dünya üzerinde birçok türü bulunan arının ülkemizde bilinen 123 türü yaygın olarak görülmektedir.Bu türlerin çoğu arı yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır. Birkaç türü ise; başka ül..

Referanslarımız