Pest Kontrol Hizmetleri

Haşere Kontrol Sistemi İle Güvenli Yaşam Alanları

Antalya Alanya'da pest kontrol hizmeti veren firmamız müşterilerine online takip sistemi ile dijital platformda zararlı haşere kontrolü kolaylığı sağlar.

Pest Kontrol

Pest Kontrol (Entegre Zararlı Mücadelesi); kemirgen, sürüngen, haşere ve diğer böcek türlerinin yaşam döngüleri ve alışkanlıklarıyla ilgili bilimsel verilere göre hazırlanmış haşere kontrol ve gözlemleme sistemidir.Bu sistemin amacı; olası haşere istilası öncesi gerekli tedbirlerin alınarak, var olan zararlı türünün üreme, beslenme ve barınma gibi yaşamsal oluşumlarını engellemektir. Diğer bir deyişle; zararlı kategorisine giren canlı gruplarının, insanların ve evcil hayvanların yaşam alanlarını dolaylı ya da doğrudan tehdit etme ihtimaline karşı, varlıklarını hissettirdikleri anda tespit edilmelerini sağlayan ve tespit edilmeleri halinde zarar vermelerini engelleyecek biçimde kontrol altına alınmalarını kolaylaştıran gözlem amaçlı faaliyetlerdir.

Bazı kalabalık yaşam alanlarında hijyenik ve sağlıklı ortam sadece ilaçlama ve benzeri uygulamalarla başarıya ulaşamaz.Bilindiği gibi böceklerde ve haşerelerde de güçlü bağışıklık sistemleri mevcuttur ve ilaçlama sonrası bir çoğu kimyasala karşı bağışıklık kazanabilmektedir.Sorunu çözmek için sorunun kaynağına inip kök neden bulunmalıdır.Burada devreye giren Pest Control (Haşere Kontrolü), yaşam alanlarının hijyenik ortam ve sağlık koşullarının süreklilik kazanması için yapılan uygulamaların en önemlisidir.Pest Kontrol uygulama alanına Sanitasyon standartlarına uygun olarak yapıldığı takdirde, uygulanan alan ve çevresi birçok bulaşıcı hastalıktan ve sağlık sorunlarına yol açan faktörlerden çoğunlukla arınır.

Pest Kontrol Kapsamında Zararlılar

Yaşam alanlarında ekolojik dengenin bir parçası olarak sıklıkla görülen ve boyutlarına bakılarak küçümsemeye gelmeyecek bu canlılar, bir hayvanı hatta insanı dahi öldürebilecek güç ve potansiyele sahiptir.Bu zararlılar Pest Control kapsamında karakteristik özelliklerine göre aşağıda listelenen sınıflara ayrılmaktadır.Zararlılar ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 • Yürüyen Haşereler
 • Uçan Haşereler
 • Sürüngenler
 • Kemirgenler
 • Parazitler

Pest Kontrol Aşamaları

Pest Control sektörde bilinen adıyla Entegre Zararlı Mücadelesi, zararlı grubuna giren canlıların yaşam döngülerinin araştırılması ve analizleri sonucu geliştirilmiş, sıralı düzende belli aşamalarla uygulanan profesyonel dijital kontrol sistemidir.Bireysel ya da ortak yaşam alanlarında ise; sıradan bilgilere sahip biri ya da birilerinin başarıya ulaştırabileceği bir uygulama değildir.Pest Control uygulamalarında ilk adım yüklenici firma ve işletme (müşteri) arasında yapılan yazılı ve sözlü sözleşme ile başlar.Bu adımla birlikte yüklenici firma ve işletme sahibi, pest control sürecinde kullanılacak pestisitler, yasal sorumluluklar, ekipmanlar ve malzemeler hakkında net bilgileri yazılı olarak tasdik etmiş olurlar.Pest Control kapsamında uygulama adımları aşağıda listelenmiştir.

 • Gözlem-Tespit-İnceleme
 • Kök Neden (Haşere Kaynağı) Araştırması
 • Uygulama ve Sanitasyon
 • Müşteri Eğitimi
 • Raporlama

Gözlem-Tespit-İnceleme Pest Control'ün ilk aşaması olan gözlemleme, yaşam alanının zararlılar bakımından bölgesel konumu, fiziksel yapısı ve var olan zararlıların ya da var olma ihtimali olan zararlıların yaşam alanına uyumluluğu, istila oluşum riskleri ve yoğunluk derecesi gibi faktörler analiz edilir, masaya yatırılır ve fizibilite çalışması yapılır.

Kök Neden (Haşere Kaynağı) Araştırması aşamasında; ilk aşama olan gözlem raporu doğrultusunda var olan zararlıların üreme ve çoğalmalarını sağlayan, yaşamlarını devam ettiren unsurların ana kaynağı araştırılır.Bu araştırma kapsamı ise; yüzyıllardır var olan haşere dünyasındaki canlıların biyolojik özellikleri, daha önce bu zararlıların herhangi bir kimyasal ilaçlamaya maruz kalıp kalmadıkları (direnç ve bağışıklık kazanıp kazanmadıkları), yaşamsal (üreme-beslenme-barınma) döngüleri ve bu özellikleriyle yaşam alanı arasındaki bağlantının ana tespitini içerir.Herhangi bir zararlı bulgusuna rastlanmadığında ise; çevresel şartlar ve diğer faktörlere bağlı olarak oluşabilecek risk noktalarının tespit edilmesini ve işaretlenmesini içerir.

Uygulama ve Sanitasyon sürecinde fiziksel ve çevresel faktörlere bağlı olarak bir takım işlemler yapılır.Uygulama alanı bir ev de olabilir, işletme veya kalabalık mekanlardan birisi de olabilir.Bu bağlamda, uygulama alanındaki insanlara ve evcil hayvanlara rahatsızlık (temassızlık) vermeden en uygun haşere ve böcek imha yöntemi tercih edilir ve uygulanır.Uygulama sonrasında kimyasal kalıntıların ve ölü haşerelerin bedenleri ortadan kaldırılır, fiziksel toplu temizlik yapılır.Böylece hijyenik ortam oluşur ve hijyen sürekliliği için sanitasyon sonrası kontrol takvimi uygulanır.

Müşteri Eğitimi dijital ortamda gerçekleşir.Bu aşamada ilişki doğrudan pest control uygulaması yapan firma ile müşteri arasında geçer.Daha önce tespiti yapılan ve işaretlenen noktalara yerleştirilen kare (QR) kodlu istasyonlar (monitör olarakta bilinirler), düzenli olarak kontrol edilirler.Kontrol sonrasında gözlem raporu sisteme girilir ve müşterinin bilgilendirilmesi sağlanır.Müşteri ise; kontrol aşamasında yapılacak ya da uygulanacak her raporu görüntüler ve uygulama alanının rapor doğrultusunda düzenlenmesinden haberdar olur.

Pest Control uygulamasının başarılı olması için yüklenici firma ve müşterinin tam uyum içerisinde çalışması gerekmektedir.Yüklenici firma, müşterinin uygun olduğu zamanlara göre uygulama takvimini ayarlar ve müşteriye göre hareket eder.Dijital Entegre Zararlı Mücadelesi yazılımı kolay ve kullanışlı olarak tasarlanmıştır.Yüklenici firma, yazılımın kolayca kullanılması için müşteriye, en ince ayrıntısına kadar görsel eğitimler vererek bu uyumu güçlendirir, hata ve ihmal gibi olumsuzlukları ortadan kaldırır.Eğitim sürecinde pest control firmasınca eğitilmiş Anatoliapest servis yetkilileri, işletmeye (veya müşteriye) dijital yazılım panelinde ve ayrıca uygulamalı yüzyüze yapı yalıtımı, hijyen durumu, depolama ve gözlem noktaları, aydınlatma ve sızıntı bölgeleri gibi önem taşıyan konularda bilgilendirmeler yapar ve sanitasyon faaliyetleri kapsamında genel eğitimler verir.

Eğitimin son aşamasında ise; işletmeye ya da müşteriye, zararlı türüne ve biyolojik yapısına göre pest control cihazlarının seçimi ile ilgili bilgilendirmeler yapılır ve ekipmanlarının kullanımları uygulamalı olarak gösterilir.Böylece işletme, uygulama alanında olup bitenleri kendi de kontrol edebilir ve zararlı aktivitesinin kontrol edilmesine yardımcı olur.İşletme sahibi ya da müşteri dilerse, pest kontrol sürecini yüklenici firma tek başına da üstlenebilir.Her iki durumda da işletmedeki zararlı riskinin durumuna göre belirli periyotlarda uygulama alanı kontrol edilerek aktiviteler kayıt altına alınır.

Raporlama son aşama olup tüm pest control sürecinin işlendiği ve işletmeye sunulduğu bölümdür.Raporlama içerisinde uygulama alanı içerisinde tespit edilen zararlı türlerinin, tam ve noktasal yerlerinin tarifi ve alınan önlemler açıklanır.Haşere mücadelesinde kullanılan pestisitlerin kanunlara uygun bir şekilde ve gereklilikte kullanıldığına dair belgeler ve kayıtlar da raporlamada bulunur.Pest kontrol faaliyetlerinde kullanılan kimyasalların, güvenli ve yasalara uygun olarak kullanıldığına dair belgeler de (biyosidal ruhsat ve malzeme bilgileri) rapora dahil edilir.

Pest Kontrol'de Akdeniz Hijyen

Pest Kontrol, işletmeler ve ortak yaşam alanları sakinlerinin sağlığı ve hijyen güvenliği açısından uygulanması tavsiye edilen hizmetlerdendir.Şirketimiz; uluslararası yasa ve normlara uygun olarak işletilmekte, gerekli izinlere ve sertifikalara (Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi) sahip olmakla birlikte, ulusal kriterlere uygun ve uluslararası standartlarda pest kontrol hizmeti vermeye devam etmektedir.Ayrıca işletmemizde kullanılan pest control ekipmanları ve malzemeleri; Sağlık Bakanlığı ve tüm ilgili kurumlarca onay almış olup, insan sağlığını tehlikeye atacak her türlü etkenden arındırılmış biosidal ürünlerden oluşmaktadır.

Firmamız pest control kapsamında, Entegre Zararlı Mücadelesi ve vektör kontrol programı olarak İNSECTRAM pest control system technolohy yazılımını kullanmaktadır.Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde her zaman başarılı grafik çizin firmamız Akdeniz Hijyen; Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından hazırlanmış olan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarını gözeterek Pest Control hizmetini vermektedir.Ayrıca uzman personelimiz ve pest control çalışanlarımızın hepsi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından verilen Biyosidal Ürün Uygulayıcı belgesine sahiptir.

 • Günün her saati (7/24) iletişim araçlarımızdan bize ulaşabilir, acil yardım talebinde bulunabilirsiniz.
 • Ücretsiz keşif sistemimiz sayesinde yaşam alanlarınızda olası tehdit unsurları ve pest control hakkında uzman ekibimiz tarafından bilgi ve destek verilmektedir.
 • Canlı destek operatörlerimiz aracılığıyla haşerelerle ilgili yaşadığınız sorun ya da problemler hakkında yardım ve destek verilmektedir.
 • Sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşarak her türlü Entegre Zararlı Mücadelesi sorunlarınız için yardım ve destek alabilirsiniz.
 • Çağrı merkezimizdeki operatörlerimiz her türlü böcek-haşere sorununuz, şikayet ve önerileriniz için sizin görüşlerinizi değerlendirmektedir.